Logotyp jednostki organizacyjnej

Przedszkole Publiczne Nr 9 im.”Baśniowej Krainy”Strona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Nasze Przedszkole / Rekrutacja
 
 Znalezione obrazy dla zapytania dzieci
 
 
 

Rekrutacja

Zapisy do przedszkola na nowy rok szkolny 2019/2020

 4 marca 2019 r. ruszy nabór do czeladzkich przedszkoli publicznych na rok szkolny 2019/20120.

Druki wniosków o przyjęcie będą dostępne w każdym przedszkolu.

 1. Kryteria naboru

Do publicznego przedszkola w Czeladzi przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Czeladź. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w danym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 r. poz.996 z późn. zm):

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W/w kryteria mają jednakową wartość. Do wniosku dołącza się określone w art. 151 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata powyższych kryteriów tj.

 1. a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 3. c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu orazoświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dzieckawspólnie z jego rodzicem,
 4. d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacji będą brane kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów określone przez organ prowadzący w Uchwale nr XXXIII/444/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia:

 

 1. rodzice/prawni opiekunowie kandydata do przedszkola wykonujący pracę na podstawie umowycywilnoprawnej lub uczący się/studiujący w systemie dziennym, lub prowadzący działalnośćgospodarczą – liczba punktów: 4;
 1. w rodzinie kandydata występuje bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych – liczbapunktów: 3;
 1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola – liczba punktów: 2.
 1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci już uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny 2019/2020 „ Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu w terminie od 25 lutego do 1 marca 2019 r. Druki deklaracji są do pobrania w każdym przedszkolu.

III. Terminy naboru

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli publicznych w Czeladzi na rok szkolny

2019/2020 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbędzie się w terminie od 4 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. do godz.15.00 w poszczególnych przedszkolach. Listy kandydatów zakwalifikowanych niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne w każdej placówce 17 kwietnia 2019 r. o godz.15.00. Po pisemnym potwierdzeniu przez rodziców kandydatów woli przyjęcia składanych w dniach od 18 do 26

kwietnia 2019 r. do godz.15.00, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości 7 maja 2019 r. o godz.15.00. Terminy składania dokumentów o przyjęcie do przedszkola publicznego na rok szkolny 2019/2020 określa Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie określenia na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź, terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

 

Referat Edukacji

Urząd Miasta Czeladź

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Oświadczenie o zatrudnieniu, studiowaniu 2018.doc Oświadczenie o zatrudnieniu, studiowaniu 2018.doc 19-03-04 11:57 33KB pobierz plik: Oświadczenie o zatrudnieniu, studiowaniu 2018.doc
Oświadczenie o wielodzietnosci.docx Oświadczenie o wielodzietnosci.docx 19-03-04 11:57 14.33KB pobierz plik: Oświadczenie o wielodzietnosci.docx
Oświadczenie o smotnym wychowywaniu.docx Oświadczenie o smotnym wychowywaniu.docx 19-03-04 11:58 16.11KB pobierz plik: Oświadczenie o smotnym wychowywaniu.docx
Wniosek o przyjęcie dziecka Rok szk. 2019-20.doc Wniosek o przyjęcie dziecka Rok szk. 2019-20.doc 19-03-04 12:01 78KB pobierz plik: Wniosek o przyjęcie dziecka Rok szk. 2019-20.doc

Redakcja strony: Rekrutacja Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:AP
 • Pierwsza publikacja:Patoła Agnieszka2016-03-18 14:17:26
 • Aktualizacja publikacji:Patoła Agnieszka2019-03-04 12:02:16
 • Wytworzenie publikacji:Patoła Agnieszka2019-03-04 12:02:12
 • Zatwierdzenie informacji:Patoła Agnieszka2019-03-04 12:02:12
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
41-250 Czeladź, ul.Niepodległości 8
e-mail: pp9[at]pp9.czeladz.pl
tel. 32 265 30 04, 32 265 30 05
fax.32 265 30 04

Dane adresowe

Przedszkole Publiczne Nr 9 im.”Baśniowej Krainy”

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl