Logotyp jednostki organizacyjnej

Przedszkole Publiczne Nr 9 im.”Baśniowej Krainy”Strona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Nasze Przedszkole / Dyrektor

Dyrektor

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 9  im. "Baśniowej  Krainy"  w Czeladzi

mgr Anna Hetmańczyk

 Przyjmuje wnioski, sugestie i propozycje:

w czwartki od godz.1200 do 1500

tel./ fax  32 265 30 04 

 

 

 

Kompetencje dyrektora przedszkola


1.Przedszkolem kieruje Dyrektor.
2.Dyrektor w szczególności:
- kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,
- przyjmuje dzieci do przedszkola,
- sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez aktywne działania prozdrowotne,
- współdziała z rodzicami i radą rodziców,
- współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
- wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
- wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
3.Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

Dyrektor w szczególności:
- przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innych pracownikom,
- występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
- ocenia pracę nauczycieli,
4.Dyrektor przedszkola w realizacji swoich zadań współpracuje z Rada Pedagogiczną i Radą Rodziców.

Redakcja strony: Dyrektor Rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:AP
  • Pierwsza publikacja:Patoła Agnieszka2016-04-07 10:18:54
  • Aktualizacja publikacji:Patoła Agnieszka2016-05-04 13:58:33
  • Wytworzenie publikacji:Patoła Agnieszka2016-05-04 13:58:22
  • Zatwierdzenie informacji:Patoła Agnieszka2016-05-04 13:58:22
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
41-250 Czeladź, ul.Niepodległości 8
e-mail: pp9[at]pp9.czeladz.pl
tel. 32 265 30 04, 32 265 30 05
fax.32 265 30 04

Dane adresowe

Przedszkole Publiczne Nr 9 im.”Baśniowej Krainy”

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl