Logotyp jednostki organizacyjnej

Przedszkole Publiczne Nr 9 im.”Baśniowej Krainy”Strona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Nasze Przedszkole / Dokumenty / Program Wychowawczy

Program Wychowawczy

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY                     

 PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO  im.”Baśniowej Krainy” NR 9 W CZELADZI

Wrzesień  2015 r.

 

SPIS TREŚCI:

 

 

 1. Wstęp
 2. Cele wychowawcze przedszkola
 3. Procedury osiągania celów
 4. Prawa i obowiązki dziecka
 5. Prawa i obowiązki rodziców
 6. Zadania nauczyciela Przedszkola
 7. Standardy osiągnięć dziecka
 8. Model absolwenta Przedszkola
 9. Model wychowawcy Przedszkola
 10. System informacji o postępach edukacyjnych dziecka
 11. Ewaluacja
 12. Literatura

 

I. WSTĘP

Program  wychowawczy  Przedszkola  został  stworzony  na  podstawie  programu  wychowania  przedszkolnego  „ABC  XXI  w.”  (numer  dopuszczenia DKW – 4013-1 / 100.)

Wśród  pojęć  pedagogicznych  „wychowanie ” jest  jednym z  trudniejszych do zdefiniowania. Można  je rozpatrzyć  w węższym  i bardzo szerokim  znaczeniu.  Wychowanie jest więc świadomym  , celowym i  specyficznym działaniem  pedagogicznym rodziców  lub nauczycieli  , dokonywanym  przede wszystkim przez słowo (i inne  postaci  interakcji, zwłaszcza  przykład osobisty) zmierzające  do osiągnięcia  względnie  trwałych zmian w  rozwoju  umysłowym , społecznym , kulturowym , duchowym jednostki  ludzkiej. W szerszym  znaczeniu jest  to  oddziaływanie  całokształtu specyficznych  pedagogicznych  bodźców  i  doświadczeń  ogólnospołecznych , grupowych i indywidualnych , profesjonalnych i nieprofesjonalnych , przynoszących  względnie  trwałe  skutki  w  rozwoju  jednostki  ludzkiej .

Wychowanie  więc  rozpoczyna się w rodzinie , natomiast  przedszkole  tylko je  kontynuuje  i  ukierunkowuje .

Program  wychowawczy  ma na celu  poprawę  jakości  pracy  edukacyjnej  , uwzględnia potrzeby  społeczności  przedszkolnej tj. dzieci, rodziców  i środowiska  oraz  pracowników. Integruje  nauczycieli i rodziców  w  realizowaniu celów  wychowawczych , ujednolica  oddziaływania  wychowawcze , kieruje  procesy  wychowawcze  na  właściwe  tory.

II .  CELE   WYCHOWAWCZE   PRZEDSZKOLA

 1. Wzbogacanie  wiedzy  o otaczającym świecie  i zdobywanie nowych doświadczeń .
 2. Umożliwienie  dzieciom  odkrywania siebie i innych przez  własne działania .
 3. Wyrabianie umiejętności  komunikowania się  w  sposób  werbalny  i  niewerbalny.
 4. Umożliwienie  dzieciom dokonywania  wyborów  i przeżywania  pozytywnych  efektów  własnych działań .
 5. Wdrożenie do  przestrzegania zasad  warunkujących  bezpieczeństwo .
 6. Pomoc dziecku  w  budowaniu  pozytywnego  obrazu  własnego „JA” .
 7. Kształtowanie  życzliwego i otwartego  stosunku do  ludzi  oraz  przyrody.
 8. Uczenie  dzieci  rozwiązywania  sytuacji  trudnych  na zasadzie  kompromisu  i  uwzględniania  potrzeb innych .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

Redakcja strony: Program Wychowawczy Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:AP
 • Pierwsza publikacja:Patoła Agnieszka2016-03-20 23:41:01
 • Aktualizacja publikacji:Patoła Agnieszka2016-03-20 23:41:21
 • Wytworzenie publikacji:Patoła Agnieszka2016-03-20 23:41:01
 • Zatwierdzenie informacji:Patoła Agnieszka2016-03-20 23:41:01
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
41-250 Czeladź, ul.Niepodległości 8
e-mail: pp9[at]pp9.czeladz.pl
tel. 32 265 30 04, 32 265 30 05
fax.32 265 30 04

Dane adresowe

Przedszkole Publiczne Nr 9 im.”Baśniowej Krainy”

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl