Strona główna/Aktualności/Ogólnopolski projekt Mały Miś w Świecie Wielkiej (..)

Ogólnopolski projekt Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury

28 Czerwca 2022

Ogólnopolski Projekt Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury. 

W tym roku szkolnym dzieci z grup 4-latki oraz 5-latki "B" brały udział w ogólnopolskim projekcie Mały Miś w Świecie Wielkie Literatury. 

W tym roku szkolnym dzieci z grup 4-latki oraz 5-latki "B" brały udział w ogólnopolskim projekcie Mały Miś w Świecie Wielkie Literatury.  Projekt ten ma na celu przede wszystkim rozwijanie i promowanie czytelnictwa. Ale również zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych; wprowadzenie dziecka w świat literatury; budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną; przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych; rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci.  Udało nam się zrealizować moduły: 

-Kodujemy z Małym Misiem
-Opowiem Wam o Polsce
-Misiowe recepty na pozytywne myślenie
-Misiowy bajarz
-Misiowe zajęcia pod chmurką.
 
Dzięki temu nasze przedszkole otrzymało dyplom wzorowej placówki. To była świetna, czytelnicza przygoda! :)
do góry