Rekrutacja.

6 Lutego 2023
Informujemy, że nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 będzie trwał od 27. lutego do 17. marca 2023 roku. Wniosek i załączniki można będzie pobrać z naszej strony lub w przedszkolu od 27. lutego 2023 roku. Prosimy o rzetelne wypełnienie dokumentów i zwrócenie ich do przedszkola w określonym terminie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy braków w wypełnionych dokumentach będziemy się z Państwem kontaktować indywidualnie na numer telefonu podany we Wniosku. Wniosków nie wypełniają rodzice/opiekunowie dzieci już uczęszczających do naszego przedszkola, gdyż będą składać Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 17. do 24. lutego 2023 roku. Deklaracje wydadzą Państwu pracownicy przedszkola. Zapraszamy !!!
do góry