WYBORY

10 Maja 2023

file:///C:/Users/mimanska/Downloads/Postanowienie 24 2023 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Czeladź na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numer

do góry