Strona główna/BIP/Informacje o kontrolach

Kontrole

  • 13.02.2019 - PSSE Dabrowa Górnicza - wizytacja po linii profilaktyki zdrowotnej
  • 02.07. - 16.07. 2019 - UM Czeladź, -  Kontrola doraźna 1.Gospodarka finansowa jednoski oraz prawidłowoś  realizacji budżetu w zakresie wydatków bieżących,         2. Realizacja obowiązku wynikającego z artykułu 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 3. Realizacja zaleceń wydana po kontroli w 2018 .
  • 16.09.2019  - PPIS Dąbrowa Górnicza - ocena stanu sanitarnego przedszkola oraz ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii - be zaleceń
  • 19.09.2019 - PPIS Dąbrowa Górnicza - kontrola sanitarna w pełnym zakresie sanitarno - technicznym, kontrola dokumentacji GHP,GMP,HACCP
  • 17.10.2019 - 15.11.2019 - ZUS oddział w Sosnowcu, - w zakresie: 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek  na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania jest zobowiązany zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego.       2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tch świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytuły. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.  -   bez zalecen
  • 27.11.2020 - 10.12.2020 - UM Czeladź Kontrola doraźna w sprawie spraw pracowniczych, apewnienia odpowiednich warunkow organizacynych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo wychowawczych oraz kierowanie działalnością przedszkola. - bez zaleceń
  • 19.05.2021 -02.06.2021 - Burmistrz Miasta Czeladź - ocena wewnętrznych aktów normatywnych (Zarządzenia Dyrektora, instrukcje regulaminy)a w szczególności: 1.Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówen publicznych, 2. Gospodarka finansowa jednostki o za prawidłowość realizacji budzetu w zakresie wydatków bieżących, 3.  realizacja zaleceń wydanych po kontroli przeprowadzonej w 2019 roku

Rejestr

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Przedszkole Publiczne Nr 9 im.”Baśniowej Krainy”
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-13 12:55
Aktualizacja publikacji
Patoła Agnieszka 2021-05-17 13:04
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Patoła 2020-10-01 13:04
Zatwierdzenie
Anna Hetmańczyk 2021-05-17 13:04
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
29
do góry