Strona główna/BIP/Majątek i plan finansowy

Majątek i plan finansowy

Na podstawie decyzji Nr 1/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z 12.07.2010 ,, Nieruchomość zostaje oddana w trwały zarząd na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na cele statutowe związane z prowadzeniem placówki oświatowo-wychowawczej. Cena nieruchomości przekazywanej w trwały zarząd określona została przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 1 569 300,-zł (słownie złotych: jeden milion pięćset seśćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta zł ) w tym : wartość składnika budowlanego 980 400,-zł i wartość gruntu 588 900,-zł."

Majątek placówki stan na 31.12.2020 roku to: 1 815 363,65 zl w tym grunty 588 900 zł i budynek 1 226 463,65 zł.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Przedszkole Publiczne Nr 9 im.”Baśniowej Krainy”
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-08-13 12:56
Aktualizacja publikacji
Patoła Agnieszka 2021-05-17 13:26
Wytworzenie publikacji
Agnieszka Patoła 2020-10-01 13:25
Zatwierdzenie
Anna Hetmańczyk 2021-01-01 13:25
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
15
do góry