Historia

        Pierwszego sierpnia  1984 zaczęła się historia naszego Przedszkola. W 1986 roku, obok, powstał drugi budynek, a w nim filia Przedszkola nr 9. Kilka lat później placówka została podzielona i utworzono Przedszkole nr 9 oraz Przedszkole nr 12. W roku 2008 Przedszkole nr 12 połączono ponownie z Przedszkolem nr 9. Budynek filii przejął żłobek miejski, a część jego pomieszczeń została nam udostępniona dla dwóch grup dzieci. Przez ponad 36 lat istnienie placówki przewinęło się przez nasze przedszkole ponad 4 tysiące wychowanków. W trakcie funkcjonowania przedszkola zmieniali się także jego pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni. Zmieniali się również Dyrektorzy placówki:

- 08.1984 - -12.1984 Dyrektor Jadwiga Przecherska,

- 01.1985 - 09.1985 Dyrektor Urszula Klimczyk,

- 10.1985 - 01.1986 Dyrektor Kazimiera Staszowska,

- 02.1986 - 08.1992 Dyrektor Anna Pieszczek,

- 09.1992 - 08.1996 Dyrektor Irena Owczarz,

- 09.1996 - nadal Dyrektor Anna Hetmańczyk.

Mimo wielu długich lat funkcjonowania placówki są z nami również osoby, które zaczynały tutaj pracę.

Wykorzystując Jubileusz 25. - lecia, na wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Rada Miejska w Czeladzi podjęła stosowną uchwałę i w wyniku inspiracji pracami namalowanymi przez dzieci, nasze Przedszkole zyskało imię „Baśniowa Kraina”.

do góry
W terminie 26 luty - 15 marca rusza nabór do przedszkola na rok szkolny 2024/2025. Wniosek i załączniki do pobrania w dziale Rekrutacja !! ZAPRASZAMY !!!