O nas

Przedszkole Publiczne Nr 9 im., ,Baśniowej Krainy” w Czeladzi funkcjonuje od 1.09.1984 roku. Obecnie jest to Przedszkole siedmioodziałowe z miejscami dla 168 dzieci. Pięć grup mieści  się w głównym budynku, a dwie grupy w budynku Filii.

 • Grupa 3   latków "A" - 25 (filia) Pani Agnieszka Leszczyńska, Pani Anna Baczyńska
 • Grupa 3 - latków  "B" - 17 (filia)  Pani Dominika Mazaraki, Pani Anna Hetmańczyk
 • Grupa 4 - latków    "A"- 22 Pani Anna Duraj 
 • Grupa 4 latkow  "B" - 23 Pani Regina Szulc, Pani Izabela Dziuba  
 • Grupa 5 - latkow "A"- 26 Pani Solina Lizoń, Pani Martynka Piątek
 • Grupa 5/6 - latków  - 25 Pani Anna Skowrońska, Pani Agnieszka Patoła
 • Grupa 6 - latków  - 25 Pani Agnieszka Piotrowska, Pani Magdalena Chojnowska

Przedszkole zatrudnia 15 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy - trzech nauczyciel kontraktowych, trzech mianowany i dziewięciu dyplomowanych.

W przedszkolu zatrudniony jest także ksiądz, rehabilitant, psycholog i pedagog specjalny - w niepełnym wymiarze czasu pracy - w związku z uczęszczaniem do przedszkola dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

W przedszkolu pracuje 15 osób administracji i obsługi /w tym trzy osoby na 0,75 etatu/.

W przedszkolu prowadzone są dodatkowe zajęcia:

 • „Język angielski ” - 2 x tygodniowo
 • Zajęcia taneczne- 2  x tygodniowo
 • Religia - 2 x tygodniowo (w gr.6 - latków i 5/6 - latków i 5 latków)
 • Gimnastyka Korekcyjna
 • Terapia Logopedyczna

W codziennej pracy nauczyciele wykorzystują nowoczesne metody aktywizujące takie jak: W. Scherborn, Labana, Orffa, Denissona, Pedagogiki zabawy - Klanzy, metodę ofert. Przygotowują dzieci do udziału w różnych konkursach organizowanych na terenie miasta, powiatu oraz kraju. Są to konkursy muzyczne, literackie i plastyczne.

Przedszkole aktywnie współpracuje z:

 • Komisariatem Policji w Czeladzi
 • Miejską Biblioteką Publiczną w Czeladzi oraz Powiatową Bibliteką w Będzinie
 • Szkołą Podstawową Nr 3 - uczestnictwo w apelach okolicznościowe, zajęciach pokazowych dla przedszkolaków
 • Przedszkolem nr 7
 •  MOSiR w Czeladzi
 • Miejskim Domem Opieki „Senior”
 • Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną
 • Parafią Św. Wojciecha w Czeladzi
 • Domem Dziecka w Sarnowie/ filią w Będzinie
 • Przedszkolem nr 9 w Będzinie

Bardzo ważnym elementem w pracy przedszkola jest baza dydaktyczna.

Nasze Przedszkole ma bardzo dobre warunki lokalowe, co wiąże się z możliwością bogatego wyposażenia (duże przestronne sale zabaw, hol ze sceną teatralną, pomieszczenia dodatkowe dla nauczycieli, ogród przedszkolny) sala gimnastyczna ,która jest miejscem najchętniej odwiedzanym przez przedszkolaki . Znajdowały się w niej klocki rehabilitacyjne, suchy basen z piłkami, drabinki, ławeczki gimnastyczne, tor przeszkód, zestaw do ćwiczeń „Olimp”, bramki do gry w piłkę nożną, kosz do koszykówki oraz drobny sprzęt gimnastyczny. W przedszkolu, w którym prowadzone są formy teatralne, niezbędna jest scena teatralna, którą możemy się pochwalić. Do tego parawan teatralny i różnego rodzaju kukiełki, pacynki ułatwiają dzieciom zabawę w „małych aktorów”. W ciepłe dni dużą atrakcją jest plac zabaw z piaskownicami, karuzelami i drewnianą wieżą. Nauczyciele mają dostęp do bogatego księgozbioru, kserokopiarki, różnych materiałów do kopiowania i czasopism ułatwiających codzienną pracę,

Od 1997 roku w przedszkolu prowadzona jest kronika, w której dokumentowane są uroczystości, imprezy i inne ważne wydarzenia. Od roku szkolnego 2011/2012 równolegle prowadzona jest kronika „Baśniowa Kraina - optymistyczne przedszkole” Oprócz tego, nasze uroczystości przedszkolne rejestrowane są na cyfrowych nośnikach obrazu.

Dyrektor Przedszkola  Publicznego Nr 9
Anna Hetmańczyk

do góry